Daňový ráj Monte Carlo

Co jsou daňové ráje a jaké mají benefity?

Daňovým rájem se říká zemi, která velmi zvýhodňuje zahraniční firmy, aby se zde usídlili. Podniku, který se zabydlí v zemi s daňovým zvýhodněním, se říká „offshore společnost“. Země jim poskytne velice přínosné útočiště, které obsahuje ochranu osobních údajů vysoce postavených lidí ve firmě, včetně vlastníka. Největší výhoda je zde anonymita vlastníka, kterého takřka nelze vyhledat. Dále firma odvádí minimální daně, které jsou zanedbatelné a dividendy těchto firmy daněné nejsou.

Historie daňových rájů

Historie daňových rájů začíná již ve starém Řecku, kde obchodníci skladovali své zboží na malých ostrovech nedaleko pobřeží, aby se vyhnuli 2% dani z exportu a importu zboží. Ve středověku zase obchodníci z Londýna se usazovali ve čtvrti  zvané City of London, kde nepodléhali žádnému zdanění. Mezi 16. a 18. stoletím se obchodníci zaměřili na oblast Flandry (Vlámsko, Belgie). Zde byly zavedeny minimální poplatky a clo ze zboží. V dnešní době se vyskytují daňové ráje v Karibiku, v Indickém oceáně nebo i  v Evropě.

Podmínka založení offshore společnosti je aktivita firmy v jiných zemích, což znamená, že firma nesmí podnikat v zemi, kde sídlí. Dále firma nemá oprávnění být dotována z místních zdrojů a kapitálové podíly musí vlastnit cizinci. Hlavním očekáváním a cílem zemí, které poskytují útočiště firmám, je vytvoření a zvýšení kulturního, cestovního, finančního popřípadě sportovního centra. Záleží, v čem daná firma podniká.

Země, které poskytují daňový, ráj mají obvykle malou rozlohu a malý počet obyvatel. Taková země má obrovský počet registrovaných firem, a proto se řadí mezi země ekonomicky velice aktivní. Některé území mají dokonce větší počet registrovaných firem než počet obyvatel. Obecně ale platí, že daně jsou zde velice zanedbatelné nebo nulové.

Založení offshore společnosti

Založení takovéto společnosti není vůbec složité. Samozřejmě před začátkem tohoto kroku byste se měli poradit s odborníkem v této oblasti.  Založení firmy trvá něco kolem 3 dnů, záleží na zemi, ve které se chystáte firmu založit. V dnešní době si můžete nechat založit firmu přes služby, které se tomuto věnují.

Nabídnou vám přípravu a vypracování potřebných dokumentů, zajistí vám sídlo s obchodní adresou, ověří bankovní účet, zajistí zástupce v dané zemi nebo i poskytnou tlumočníky.

Nejdůležitější položkou a důvodem založení firmy jsou zde daně, jejichž hodnota je velice nízká oproti vyspělým zemím. Velice zásadní roli zde hraje legislativa, která se liší oproti naší. Obchodní právo je zde úplně odlišné a umožňuje udělat kroky, které jsou jinde zakázané. Administrativa je zde zanedbávána, a proto úřady tolik netlačí na podávání daňových přiznání, správu účetnictví nebo různé dokumenty.

Využití daňových rájů a jejich nevýhody

Firmy si chtějí zabezpečit svůj majetek, a proto volí možnosti založení společnosti v daňovém ráji. Jakmile by věřitelé požadovali vyplacení podílu, firma jim to nemusí umožnit, jelikož jedná v souladu s tamními zákony, které se mohou velice lišit od těch, které známe my. Asi největší prioritou je anonymita, kterou daný stát poskytuje.

Vše vypadá jako bezproblémová záležitost, ovšem není tomu tak. Jednou z nevýhod může být odmítnutí spolupráce s firmou, jelikož sídlo firmy se zdá být podezřelé. Obvykle takovéto firmy ani nedostanou státní zakázky, protože nesplňují požadavky jako je např. doložení dokladů z účetnictví.

V poslední době obliba daňových rájů klesá čím dál více, jelikož je zde silný mezinárodní tlak na odkrývání skutečných vlastníků, sdílení firemních informací a prokazování finančních podvodů. Zlatá éra daňových rájů v 80. letech minulého století se blíží už ke konci, ovšem všemu je ještě čas.