Reprodukční medicína

Reprodukční medicína

Co je vlastně hlavním úkolem reprodukční medicíny nebo také jinými slovy reprodukčního lékařství? Jedná se o lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou problémů s reprodukcí. A co je hlavním cílem reprodukční medicíny? Mezi hlavní cíle patří zlepšení a udržení reprodukčního zdraví a dále také pomoci lidem, kteří nemohou mít děti v tu chvíli, ve kterou chtějí.

Do této oblasti patří nespočet otázek týkajících se sexuální výchovy, puberty, plánování rodiny, antikoncepce, neplodnosti a sexuální dysfunkce. Pokud mluvíme jen o ženském pohlaví, tak do reprodukční medicíny patří také menstruace, ovulace, těhotenství a menopauza.

V České republice v dnešní době existuje nespočet klinik reprodukční medicíny. Tyto kliniky poskytují svým klientům komplexní diagnostickou a léčebně preventivní péči v oblasti gynekologie, léčby neplodnosti a to především všemi dostupnými technikami asistované reprodukce. Reprodukční kliniky jsou na velice dobré úrovni a poskytují svým klientům velice příjemné a intimní prostředí, dále pak vysoký standard v oblasti lékařské péče a to vše při využívání nejnovějších vědeckých poznatků, pokročilých léčebných postupů a naprosto špičkového technického vybavení.

Mít tolik dětí, kolik si rodina přeje a mít tyto děti v době, ve které rodina chce je základní právo rodiny. Některé ženy mají problém počít dítě, avšak nakonec se to může páru po několika měsících a užívání hormonální léčby podařit. Tohle je ten šťastný konec příběhu. Druhá varianta je taková, že ani po roce intenzivního snažení se nepodaří páru otěhotnět.  V této situaci páry vyhledají odbornou pomoc. Prvním odborníkem, který se páru snaží pomoci je gynekolog ženy, který následně vypíše doporučení a navštívenku do jedné z reprodukčních klinik.

V reprodukční klinice je pár podroben nejrůznějsím testům a je vyhodnoceno na které straně je problém. Následně je páru předloženo několik možných variant a zákroků, které je potřeba podstoupit, aby žena otěhotněla.  Toto období a situace je pro ženu velice náročné. Z tohoto důvodu, každá reprodukční klinika má velké odborníky, kteří mají profesionální přístup a dokáží páru toto období ulehčit.

V České republice a i ve světě je velké množství párů, které nemohou počít dítě přirozenou cestou. Jedná se o neplodnost. Při optimální plodnosti by dvojice měla dosáhnout těhotenství během 6 – 9 měsíců nechráněného pohlavního styku. Neplodnost je tak definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. U žen nad 35 let odborníci doporučují základní vyšetření páru již po půl roce pravidelného nechráněného styku. A za jakých podmínek dojde k oplodnění? Koncepce nastává za předpokladu, že muž produkuje zdravé spermie a že z vaječníků ženy se při ovulaci uvolňuje vajíčko schopné oplození. Obě pohlavní buňky se poté setkávají a splynou – vajíčko je oplodněno.